NL | FR | EN | DE | IT | SE | FI | NO | RU
 
 
Medische studies

De voorbije 40 jaar is er uitvoerig onderzoek gedaan naar de effecten van infraroodtherapie.
In Japan is er zelfs een ‘Infrared Society’, een groep artsen, wetenschappers en kinesisten die overtuigd zijn
van de weldaden van infraroodstralen en er veel onderzoek naar doen.
Maar ook in de Verenigde Staten zijn er heel wat studies gepubliceerd over het resultaat van een behandeling met infraroodlicht.
 

Belangrijk om hart- en vaatziekten te voorkomen (2015)
De Amerikaanse cardioloog Joel Kahn zei onlangs dat een infraroodsauna "weleens één van de belangrijkste manieren kan zijn om hart- en vaatziekten te voorkomen."
Kahn haalde de mosterd bij zijn Japanse collega's, waar infraroodtherapie 'waon'-therapie wordt genoemd (wa = verzachten, on = warmte).
Zij deden onderzoek bij 129 hartpatiënten die twee keer per week een kwartiertje in een infraroodsauna op 60° zaten
en daarna een half uurtje uitzweetten buiten de sauna, gewikkeld in handdoeken.
Ze werden gedurende vijf jaar vergeleken met hartpatiënten die dit niet deden. 
De onderzoekers stelden vast dat de functie van de endotheelcellen, die zich vooral aan de binnenkant van hart en bloedvaten bevinden,
van de eerste groep was verbeterd.
De patiënten die geen infraroodkuur volgden, werden twee keer zo vaak opgenomen in het ziekenhuis en stierven binnen de onderzochte periode ook twee keer zo vaak. 
Conclusie van Joel Kahn: "It appears that a sauna a day keeps both the heart attack and the doctor away."
Bron: The Huffington Post

Goed voor kinderen (en volwassen) met autisme (2015)
Een studie van de toonaangevende Journal of the American Medical Association (JAMA)
wees uit dat kinderen met autisme vaak moeite hebben met het omzetten van energie op celniveau.
Ze hebben ook vaker last van verminderde bloedcirculatie in bepaalde delen van de hersenen.
Omdat een infraroodsauna de bloedcirculatie opmerkelijk verbetert, hebben zij er enorm veel baat bij.
Lees meer

Infraroodsauna bij patiënten met reumatoïde artritis en ankyloserende spondylitis (2009)
Bij alle patiënten werd tijdens de behandeling met infraroodsauna een klinisch relevante verbetering vastgesteld van de pijn
en de stijfheid die 5 tot 24 punten daalde. 
Bij patiënten met respectievelijk reumatoïde artritis en ankyloserende spondylitis verminderde de pijn
met ongeveer 40 % en 60 %, en de stijfheid met ongeveer 50 % en 60 %. 
Alle patiënten voelden zich goed tijdens en na de infraroodbehandeling.
Dertig minuten na het einde van de behandeling voelde 88,2 % van de patiënten zich “comfortabel” of “heel comfortabel”.
De resultaten van deze studie tonen aan dat het gebruik van een infraroodsauna als behandeling haalbaar is
en goed verdragen wordt door patiënten met inflammatoire artritis.
Lees hier het volledige onderzoek (PDF).

 
Klinische cardiologie: heilzame effecten van infraroodsaunabaden voor patiënten met hartfalen (2007)
Herhaalde infraroodsaunatherapie (60 °C gedurende 15 minuten) verbeterde de hemodynamische parameters, de klinische symptomen,
de hartfunctie en de vasculaire endotheliale functie bij patiënten met congestief hartfalen (CHF) […] 
Saunatherapie verbeterde de hartindex, de gemiddelde pulmonale wiggedruk, de systemische en pulmonale vasculaire weerstand en de hartfunctie.
Saunabehandeling wordt als veilig beschouwd voor CHF-patiënten in NYHA-klassen I, II en III.
Het lijkt erop dat saunabehandeling kan helpen om klinische symptomen en hemodynamische parameters te verbeteren,
bovenop een verbetering in de endotheelfunctie bij CHF-patiënten van wie de endotheelfunctie verstoord is.
Lees hier het volledige onderzoek (PDF).

 
Herhaalde warmtetherapie vermindert het verlies van eetlust
en subjectieve klachten bij matig 
depressieve patiënten (2004)
Bij matig depressieve patiënten verminderden de lichamelijke en mentale klachten
en werd een ontspanningseffect verkregen na herhaalde warmtetherapie.
Bovendien ontdekten we dat het hongergevoel terugkeerde en dat de concentraties van plasmaghreline
en de dagelijkse calorie-inname verhoogden na herhaalde warmtetherapie.
Lees hier het volledige onderzoek (PDF).
"Het effect van een infraroodsauna is geen hocus pocus.
Medische studies bewijzen dat het werkt."
 

Novatrix Webdesign | mijninfraroodsauna.be | Content Protected by Copyscape | Disclaimer | Privacy Policy | LOGIN VERKOOPPUNTEN